Glöm inte att stimulera din hund

Att det finns aggressiva hundar är inte någon nyhet, det har alltid funnits och det kommer alltid att finnas. Vad som är olyckligt är att en aggressiv hund i de flesta fall beror på ägaren och inte på hunden. Det är få hundar som är naturligt aggressiva. De flesta hundar är med rätt träning och skötsel kärleksfulla varelser. Det är också anledningen till att hunden, tillsammans med katten, är ett av våra mest populära husdjur. Många aggressiva hundar hade kunnat undvikas, om ägarna hade haft en bättre kunskap om hur de ska hantera och sköta sina hundar.

En stimulerad hund är en lycklig hund

När hundar blir aggressiva behöver det inte nödvändigtvis bero på att den blir misshandlad av sin ägare, eller att den på annat sätt blir illa behandlad genom att vara fastkedjad eller liknande. I många fall beror hundens aggressivitet på att den inte får tillräckligt med stimulans. Även en hund som blir överöst med kärlek kan bli aggressiv, eller få annat icke önskvärt beteende, på grund av att den inte får den stimulans som den så väl behöver.

Leken är livsviktig för en hund

Leken är en av de viktigaste aktiviteterna för en hund och det är något som de flesta hundägare själva kan hantera. Dessutom finns det gott om hjälpmedel för den hundägare som vill variera leken. Precis som det finns klösträd för den som har katt finns det leksaker som är särskilt anpassade för hundar. De flesta välsorterade djurbutiker har ett mycket stort utbud av leksaker för hundar, oavsett storlek eller ras. Med rätt leksak kan även den mest reserverade och försiktiga hund luras fram för att leka. Och det finns säkerligen hundar som även skulle ha uppskattat att få ett klösträd att leka med.

Fysisk ansträngning är nödvändig men inte tillräcklig

De flesta hundar behöver fysisk aktivitet i någon form. Hur mycket fysisk aktivitet som den behöver beror till stor del på vilken ras som det är fråga om. Generellt behöver en mindre hund betydligt mindre fysisk aktivitet jämfört med en stor hund, även om det finns stora individuella avvikelser mellan hundar inom samma ras.

Men fysisk aktivitet är inte tillräckligt. En hund behöver även intellektuell stimulans och mår, precis som människan, bra av att gnugga geniknölarna med jämna mellanrum. Ett klösträd eller någon annan form av leksak är inte tillräckligt. Intellektuell stimulans för hundar sker enklast genom dressyrträning, det vill säga att hunden får lära sig att bete sig på olika sätt utifrån hundägarens kommandon. Denna typ av träning är intellektuellt krävande för en hund och i början orkar de flesta hundar endast med kortare pass innan de blir helt utmattade.

En hundägare som kontinuerligt stimulerar sin hund, såväl genom lek och fysisk träning som genom intellektuella utmaningar, kommer nästan garanterat att få en harmonisk hund. Det är ytterst ovanligt att en välstimulerad hund visar aggressiva tendenser. Hade fler hundägare haft kunskap om vikten av att stimulera sina hundar hade vi haft betydligt färre aggressiva hundar, och därmed även färre situationer där någon blir attackerad av en hund.

Add Comment